Fizyka - Bartosz Jabłonecki

Download.
Nowe prezentacje dla klas pierwszych.

Nowe prezentacje dla klas pierwszych (wersje .pdf).

Prezentacje dla klas I i II ZSZ.

Zagadnienia na sprawdzian dla klasy I i II ZSZ.

Ruchy i jego względność

Oddziaływania - zasady dynamiki

Energia w oddziaływaniach

Budowa materii

Termodynamika

Fale

Optyka geometryczna i falowa

Fizyka jądrowa

Cząstki elementarne


Autor strony: Bartosz Jabłonecki, e-mail: bajak@interia.eu