Fizyka - Bartosz Jabłonecki
Szkiełkiem i Okiem - Fascynujący Świat Doświadczeń.
(rok szkolny 2007/2008)
LOGO - Skiełkiem i Okiem - Fascynujący Świat Doświadczeń
Warsztaty - "Pracownia Fizyczna" to zajęcia, na których młodzież uczesniczy i współtworzy doświadczenia i pokazy. Przygotujemy "Pokazy Otwarte" i finał pt. "Szkiełkiem i Okiem".

Zapraszam do obejrzenia nie związanych tematycznie pomysłów, które realizowaliśmy w ramach naszych warsztatów - zakładka Inne.
  Warsztaty:
 • Spotkanie 1 - Omówienie projektu - stworzenie wizji spotkań (plan działania, zasady) oraz proste symulacje komputerowe.
 • Spotkanie 2 - Wyznaczanie przyspieszenia grawitacyjnego - doświadczenia z zastosowaniem komputera.
 • Spotkanie 3 - Zasada zachowania pędu i środek masy: młynek Segnera i parowy młynek odrzutowy.
 • Spotkanie 4 - Doświadczenia z elektrostatyki: pole elektrostatyczne.
 • Spotkanie 5 - Doświadczenia z elektrostatyki: kuranty, płomień w polu elektrostatycznym.
 • Spotkanie 6 - Ładunki w polu magnetycznym: oddziałujące przewodniki, rura katodowa, ryra z krzyżem i działanie kineskopu.
 • Spotkanie 7 - Doświadczenia z próżnią: wrzenie wody, balon, dzwięk, półkule magdeburskie.
 • Spotkanie 8 - Doświadczenia z mikroskopem: ruchy browana i kryształy.
 • Spotkanie 9 - Doświadczenia z termodynamiki: papierowe naczynia, dylatoskop, pierścień Gravesanda i inne.
 • Spotkanie 10 - Zjawiska falowe, fala stojąca - wyznaczanie prędości dźwięku.
 • Spotkanie 11 - Rezonans, dudnienia, efekt Dopplera - doświadczenia wspomagane komputerowo.
 • Spotkanie 12 - Spektroskopia gazów: H, He, Ne, pary Hg.
 • Spotkanie 13 - Fraktale - zjawisko elektrosedymentacji miedzi.
 • Spotkanie 14 - Dyfrakcja i interferencja - doświadczenie Younga.
 • Spotkanie 15 - Robotyka - Jak działają roboty i jak je programować?
 • Spotkanie 16 - Wybór i przygotowanie doświadczeń na pokaz fianłowy.


Autor strony: Bartosz Jabłonecki, e-mail: bajak@interia.eu