Fizyka - Bartosz Jabłonecki
Doświadczenia.
Badanie przyspieszenia grawitacyjnego wspomagane komputerowo
Wyznaczamy przyspieszenie grawitacyjne.

W celu wyznaczenia wartości przyspieszenia grawitacyjnego budujemy układ doświadczalny składający się z trzech elementów. Pierwszym jest plastikowa rurka z nawiniętym uzwojeniem. Zwoje wykonano tak, aby co każde 10cm znajdowało się 10 gęsto nawiniętych zwojów. Nasza rurka posiada 9 uzwijeń połączonych szeregowo. Do końców przewodów dołączyliśmy przewód z końcówką mini-jack. Drugim elementem jest komputer z programem do analizy dźwięku. Ostatnim mały magnes mieszczący się wewnątrz ruki.

W wyniku wpuszczenia magnesu w rurkę następuje wyindukowanie prądu w nawiniętym obwodzie, co rejestruje komputer. Rejestrujemy 9 impulsów. Analiza: stwierdzamy, że kolejne impulsy pojawiają się coraz szybciej oraz są silniejsze. Na podstawi zebranych danych możemy wyznaczyć przybliżoną wartość przyspieszenia grawitacyjnego.
Układ doświadczalny
Układ doświadczalny
Wykonujemy cewki na rurkach
Wykonujemy cewki na rurkach
Gotowa rurka do mierzenia przyspieszenia grawitacyjnego
Rurka z zespołem solenoidów
Przewód do pomiaru wyindukowanych prądów
Interpretujemy wyniki
Przeprowadzamy pomiary
Wrzucamy magnes i przeprowadzamy pomiary
Wynik w postaci wykresu


Autor strony: Bartosz Jabłonecki, e-mail: bajak@interia.eu