Fizyka - Bartosz Jabłonecki
Doświadczenia.
Spektroskopia gazów
Obserwujemy emisyjne widma liniowe.

Jako źródło promieniowania wykorzystujemy gaz zamknięty w rurce (rurki Plückera) pod ciśnieniem kilkunastu hPa. Rurka, która wyposarzona jest w dwie elektrody, podłączona została do źródła wysokiego napięcia (z induktora). Gaz wewnątrz rurki zostaje wzbudzony do świecenia. W wynik rozszczepienia światła w pryzmacie obserwujemy widma emisyjne dla różnych gazów.
Spektroskopia gazów -
Układ doświadczalny
Spektroskopia gazów -
Układ doświadczalny
Spektroskopia gazów -
Podczas doświadczenia
Spektroskopia gazów -
Młodzież wykonuje doświadczenie
Spektroskopia gazów -
Kuba wykonuje zdjęcie spektrum gazu
Spektroskopia gazów -
Wodór
Spektroskopia gazów -
Widmo Wodoru
Spektroskopia gazów -
Hel
Spektroskopia gazów -
Hel
Spektroskopia gazów -
Widmo helu
Spektroskopia gazów -
Neon
Spektroskopia gazów -
Widmo neonu
Spektroskopia gazów -
Część spektrum świecącego neonu
Spektroskopia gazów -
Widmo par rtęci


Autor strony: Bartosz Jabłonecki, e-mail: bajak@interia.eu