Fizyka - Bartosz Jabłonecki
Doświadczenia.
Kuranty
Doświadczenie z „kurantami” – zamiana energii elektrostatycznej na ruch.

Energię pola elektrostatycznego można zilustrować posługując się doświadczeniem z kurantami elektrostatycznymi (nazwa powstała ze względu na charakterystyczny efekt akustyczny).

Wahadło elektrostatyczne (piłeczka o przewodzącej powierzchni) umieściliśmy między dwoma konduktorami. Nić, na której umocowana jest piłeczka ping-pongowa, zawiesiliśmy na odpowiednio wyprofilowanym strzemiączku utwierdzonym w statywie. Środek piłeczki znajdował się na wysokości środków czasz konduktorów i w równej od nich odległości. Po naładowaniu konduktorów piłeczka wskutek indukcyjnego naelektryzowania jest przyciągana przez jeden z konduktorów, zderza się z jego powierzchnią, odskakuje naelektryzowana ładunkiem takim samym jak ten konduktor, mija położenie równowagi, zderza się z drugim konduktorem, w kontakcie z którym następuje przeelektryzowanie piłeczki. W ten sposób rozpoczynają się oscylacje wahadła, trwające aż do rozładowania się konduktorów.
Układ doświadczalny
Doświadczenie z kurantami
Doświadczenie z kurantami
Doświadczenie z kurantami
Kuranty
Kuranty
Film XviD
Doświadczenie z kurantami
Film XviD
Doświadczenie z kurantami


Autor strony: Bartosz Jabłonecki, e-mail: bajak@interia.eu