Fizyka - Bartosz Jabłonecki
Doświadczenia.
Pętla śmierci
Z ciałem poruszającym się ruchem jednostajnym po okręgu, spotykamy się, gdy siła działająca na ciało tworzy kąt prosty z wektorem prędkości. Siłę, która wywołuje ruch jednostajny po okręgu nazywamy siłą dośrodkową, gdyż jest ona przyłożona do ciała i skierowana zawsze do środka okręgu.

Aby kulka przebyła całą pętlę „śmierci” musi posiadać pewną minimalą wartość prędkości. Łatwo zauważyć, że wartość siły nacisku na tor musi być równa lub większa niż wartość siły ciężkści. Z zasady zachowania energii można wyznaczyć minimalną wysokośc z jakiej kulka musi zsuwać się aby nie odpadła w najwyższym punkcie pętli.
Pętla śmierci
Pętla - ruch kulki
Pętla śmierci
Pętla - ruch kulki
Pętla śmierci
Pętla „śmierci”


Autor strony: Bartosz Jabłonecki, e-mail: bajak@interia.eu