Fizyka - Bartosz Jabłonecki
Zdjęcia inaczej.
Cykloidy
Cykloidy powstają jako złożenie ruchu po okręgu i ruchu jednostajnego.

Rozważmy więc jednostajny ruch punktu materialnego po okręgu i jednocześnie powiedzmy, że środek okręgu porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym w kierunku zgodnym z osią x.

W celu zarejestrowania cykloid należy wykonać zdjęcie toczącego się koła z punktem świetlnym. W tym celu przymocowałem diodę do wcześniej wykonanego walca, który wprawiałem w ruch. Następnie wykonałem zdjęcie przy długim czasie.
Cykloida
Cykloida


Autor strony: Bartosz Jabłonecki, e-mail: bajak@interia.eu