Fizyka - Bartosz Jabłonecki
Autor strony: Bartosz Jabłonecki, e-mail: bajak@interia.eu