Fizyka - Bartosz Jabłonecki
Zdjęcia inaczej.
Epicykle
Epicykle powstają jako złożenie dwóch jednostajnych ruchów po okręgu.
Rys. teoria Ptolemeusza
Krzywe te powstały jako konsekwencja geocentrycznej teorii Ptolemeusza. Zakładał on, że wszystkie planety miały obiegać Ziemię. Dla objaśnienia charakterystycznego ruchu planet, zakreślanej przez nie pętli, przyjął on, że po okręgu (lub deferencie) nie krąży sama planeta, lecz środek innego okręgu, zwanego epicyklem, co przedstawia rys.

Rys. rejestracja epicykli
Aby sfotografować epicykle przeprowadziłem następujące doświadczenie. Epicykle powstają jako złożenie dwóch ruchów po okręgu. W związku z tym dioda świecąca została umieszczona na kole kręcącym się w płaszczyźnie poziomej. Zaś aparat został umieszczony poniżej i został wprawiony w ruch obrotowy wokół osi optycznej obiektywu. Schematycznie przedstawia to rys. Aby uzyskać taki efekt wystarczy wykorzystać stary adapter (częstotliwość obrotów jest znana - 33 lub 45 obrotów na min.) i zamocować na nim aparat. Następnie zawiesić układ obracający punktowe światło, najlepiej też ze znaną częstotliwością, wprawić układ w ruch i wykonać zdjęcie przy długim czasie naświetlania.
Epicykl
Epicykl
Epicykl
Epicykl


Autor strony: Bartosz Jabłonecki, e-mail: bajak@interia.eu