Fizyka - Bartosz Jabłonecki
Zdjęcia inaczej.
Mała niedźwiedzica
Wszystkie ciała niebieskie, również gwiazdy, zmieniają swoje położenie na niebie w ciągu doby. Związane jest to z ruchem Ziemi dookoła własnej osi. Można wskazać punkt na niebie, który się nie porusza, jest to widoczny dla nas biegun północny sfery niebieskiej. Biegun północny nieba łatwo rozpoznać, ponieważ w jego pobliżu znajduje się Gwiazda Polarna. Gwiazda ta jest jedną z siedmiu należących do Małego Wozu, który jest częścią gwiazdozbioru Małej Niedźwiedzicy (zdjęcie).

Patrząc na gwiazdy wchodzące w skład Małej Niedźwiedzicy zauważamy, że różnią się one jasnością i barwą. W tabeli podaję dwie podstawowe cechy gwiazdy wchodzących w skład właśnie tego gwiazdozbioru, czyli wielkość gwiazdową i typ. Dokładna obserwacja gwiazd na niebie i fotografii potwierdza podobieństwo barw gwiazd z danymi zawartymi w tabeli.

Nazwa gwiazdy Wielkość gwiazdowa Typ Barwa gwiazdy
α - Polaris 2,02 F7 kremowa
β - Kochab 2,08 K4 pomarańczowa
γ - Pherkad 3,05 A3 biała
δ - Pherkard 4,36 A1 biała
ε 4,23 G5 żółta
ζ 4,32 A3 biała
η 4,95 F5 kremowa
UMI


Autor strony: Bartosz Jabłonecki, e-mail: bajak@interia.eu